Internet Package

 

Internet Package

Packed with all you need , choose what fit ti your stay
You can use unlimited data, make local or international calls, text and free Wi-Fi

 

Internet Package

  • ดานัง...
    ดานัง เป็นเมืองท่าสำคัญอีกเมืองหนึ่งของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลจีนใต้ เป็นเขตปกครองส่วนของถิ่น 1 ใน 5 ของประเทศอีกด้วย...
  • อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก : Suvar...
    ประดิษฐานอยู่ ณ เชิงสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ ฝั่งพระนคร สร้างขึ้นเมื่องานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 150 ปี เมื่อ พ.ศ. 2475   ...
  • 熱門推薦餐廳叻丕府...
     熱門推薦餐廳叻丕府     這是被稱為“叻”優秀旅遊目的地。在旅遊過程中的心臟,叻丕府的魅力讓自然清新的空氣。和許多流行的今天,我們聚集在一起,你作為餐廳和咖啡廳。叻丕府不喜歡來吧。   &...