ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชี้แจงกรณีมีผู้นำน้ำแดงมาวางที่ประติมากรรมยักษ์ภายในอาคารผู้โดยสาร

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชี้แจงกรณีมีผู้นำน้ำแดงมาวางที่ประติมากรรมยักษ์ภายในอาคารผู้โดยสาร

ครั้งที่ 96/2560
วันที่ 4 ธันวาคม 2560

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชี้แจงกรณีมีผู้นำน้ำแดงมาวางที่ประติมากรรมยักษ์ภายในอาคารผู้โดยสาร

จากกรณีที่มีผู้นำภาพขวดน้ำแดงซึ่งวางอยู่ตรงฐานประติมากรรมยักษ์สุริยาภพ ซึ่งอยู่ภายในห้องโถงอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 มาโพสต์เผยแพร่ผ่านทางเฟซบุ๊ค จนกลายเป็นกระแสที่ได้รับความสนใจในสื่อสังคมออน์ไลน์อยู่ในขณะนี้นั้น

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลาประมาณ 17.08 น. ได้มีชายคนหนึ่งนำน้ำแดงมาวางไว้ที่ฐานของประติมากรรมยักษ์สุริยาภพ ตามภาพที่ปรากฏ ซึ่งในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ทสภ. ได้พบเห็นและเข้ามาเก็บขวดน้ำแดงดังกล่าวพร้อมทำความสะอาดไปเรียบร้อยแล้ว

สำหรับประติมากรรมยักษ์ ที่ตั้งอยู่ภายในห้องโถงอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 มีทั้งหมด 12 ตน ทสภ. ได้นำมาติดตั้ง เพื่อแสดงให้ชาวต่างชาติได้เห็นถึงศิลปะ เอกลักษณ์ความเป็นไทย อย่างไรก็ตาม ทสภ.ไม่อนุญาตให้มีการนำสิ่งของต่างๆ มาวางไว้ ในลักษณะของการกราบไหว้บูชา ทั้งนี้ ทสภ. ใคร่ขอความร่วมมือจากผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน ทสภ. ไม่นำสิ่งของต่างๆ มาวางไว้บนฐานประติมากรรมรูปยักษ์ดังกล่าว ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพบเห็น จะเข้าดำเนินการเก็บสิ่งของดังกล่าวไปทิ้งโดยทันที ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบร้อยและเป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัย
ซึ่งที่ผ่านมา ทสภ. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการทุกด้าน เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยตามมาตรฐานท่าอากาศยานที่ดีระดับโลกต่อไป
***************************************
ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0 2132 9031
โทรสาร 0 2132 9019