ห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง และห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ในสนามบินสุวรรณภูมิ

Toilet

 

190 Toilets provided to facilitate tourists (7 from Cotto and 7 Wonders)

 

Toilet in Suvarnabhumi
Toilet in Suvarnabhumi

 

Toilet in Suvarnabhumi
Toilet in Suvarnabhumi