Free Internet Service

   
 
 

 

บริการฟรีอินเตอร์เน็ต สนามบินสุวรรณภูมิ

ผู้โดยสารสามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ในการ รับ-ส่ง อีเมล์ หรือดูข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ได้ฟรี ครั้งละ 15 นาที เมื่อหมดเวลาระบบจะทำการ Log Out ให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งหากผู้โดยสารประสงค์จะใช้ต่อสามารถใช้ต่อได้โดยการ Log in ใหม่

 

บริการอินเตอร์เน็ตฟรี สุวรรณภูมิ
บริการอินเตอร์เน็ตฟรี  สนามบินสุวรรณภูมิ

 

บริการอินเตอร์เน็ตฟรี สุวรรณภูมิ
บริการอินเตอร์เน็ตฟรี  สนามบินสุวรรณภูมิ

 

  ที่ตั้ง

 1. ห้องพักรอก่อนขึ้นเครื่อง และบริเวณ Bus Gate ทั้งในและต่างประเทศ ห้องละ 2 เครื่อง รวมทั้งหมด 126 เครื่อง
 2. ห้องพักผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 บริเวณก่อนทางขึ้นเครื่อง สะพานเทียบเครื่องบิน C,E,F,G

 

 • Nam Sai Beach...
   Happy Family Day at "Nam Sai Beach"   Nam Sai Beach The beach is under the direction of the navy. Special Naval ...
 • Neilson Hays Library : Suvarnabhumi Airport...
              Neilson Hays Library ท่ามกลางย่านธุรกิจแสนวุ่นวายริมถนนสุรวงศ์ คือที่ตั้งของห้องสมุด Neilson ...
 • SOFA So Good Brasserie & Wine Bar : Suvarnabhumi A...
  ข้อมูลทั่วไป โซฟา โซกู๊ด กลางซอยอารีย์ เป็นร้านอาหารกึ่งผับที่พร้อมบริการคุณด้วยบรรยากาศที่แสนอบอุ่น ภายในตกแต่งด้วยโซฟาหลายสี ให้ความรู้สึกสนุ...