Dairy Queen

ร้านจำหน่ายไอศกรีม และของหวานต่างๆ

  • Bakery& Ice Cream
  • Concourse FL4
  • Daily Queen จำหน่ายไอศครีมหลากรสท้าให้ลอง พร้อมทั้งขนมขบเคี้ยว อาหารทานเล่น และเครื่องดื่มต่างๆ