ลานตา ลันตา LAANTA LANTA

ลานตา ลันตา LAANTA LANTA

Start: 1 March 2017
End: 31 March 2017

กระบี่ (Krabi)

ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเกาะลันตาเก่า
 

ลานตา ลันตา LAANTA LANTA

 

ชมการแสดงกิจกรรมทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ต่างๆ อาทิ การตำข้าวแบบโบราณ พิธีขึ้นเปลกล่อมเด็ก การละเล่นพื้นบ้าน การจำลองพิธีลอยเรือของชาวเล ลิเกป่า และสนุกสนานกับดนตรีสากลเร็กเก้

Booking the best and beautiful hotels in  Krabi
  Book Hotels now.


Tags : LAANTA LANTA Festival

  • Top Recommend Restaurant in Krabi...
      Top Recommend Restaurant in Krabi     The 'Krabi' urged to sample the restaurants you as well here. It fea...
  • Railay Beach (Krabi)...
       Railay Beach  (Krabi) Railay Beach is located in the Ao Nang Sub-District of Mueang District in Krabi Province. Railay Bea...
  • Mu Koh Hong...
         Mu Koh Hong As one of the most striking rock formations, Hong Archipelago is a composition of 12 islets that vertically...
  • krabi