ลานตา ลันตา LAANTA LANTA

ลานตา ลันตา LAANTA LANTA

Start: 1 March 2017
End: 31 March 2017

กระบี่ (Krabi)

ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเกาะลันตาเก่า
 

ลานตา ลันตา LAANTA LANTA

 

ชมการแสดงกิจกรรมทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ต่างๆ อาทิ การตำข้าวแบบโบราณ พิธีขึ้นเปลกล่อมเด็ก การละเล่นพื้นบ้าน การจำลองพิธีลอยเรือของชาวเล ลิเกป่า และสนุกสนานกับดนตรีสากลเร็กเก้

Booking the best and beautiful hotels in  Krabi
  Book Hotels now.


Tags : LAANTA LANTA Festival

  • Top Recommend Restaurant in Krabi...
      Top Recommend Restaurant in Krabi     The 'Krabi' urged to sample the restaurants you as well here. It fea...
  • Koh Poda (Krabi)...
      Koh Poda (Krabi)         Koh Poda Beautiful islands of Krabi The private island is still beautifu...
  • Ku La Kasai Restaurant (Krabi)...
     Ku La Kasai Restaurant (Krabi) Restaurants and open-air center. Surrounded by lagoons and fish swim. Style field Focus on local ...
  • krabi