ลานตา ลันตา LAANTA LANTA

ลานตา ลันตา LAANTA LANTA

Start: 1 March 2017
End: 31 March 2017

กระบี่ (Krabi)

ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเกาะลันตาเก่า
 

ลานตา ลันตา LAANTA LANTA

 

ชมการแสดงกิจกรรมทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ต่างๆ อาทิ การตำข้าวแบบโบราณ พิธีขึ้นเปลกล่อมเด็ก การละเล่นพื้นบ้าน การจำลองพิธีลอยเรือของชาวเล ลิเกป่า และสนุกสนานกับดนตรีสากลเร็กเก้

Booking the best and beautiful hotels in  Krabi
  Book Hotels now.


Tags : LAANTA LANTA Festival