ตามที่มีผู้เผยแพร่ข้อความทางสื่อสังคมออนไลน์

ตามที่มีผู้เผยแพร่ข้อความทางสื่อสังคมออนไลน์

         ตามที่มีผู้เผยแพร่ข้อความทางสื่อสังคมออนไลน์ (Line) เตือนภัยผู้ใช้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ไม่ให้ใส่ทรัพย์สินของมีค่าไปในกระเป๋าสัมภาระ เนื่องจากตนประสบเหตุสัมภาระถูกรื้อค้นเมื่อเดินทางไปโอกินาว่าในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้น

         ทสภ.ขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอชี้แจงว่าการดำเนินการขนถ่ายสัมภาระผู้โดยสารเป็นความรับผิดชอบของสายการบิน ซึ่งอาจจะดำเนินการเองหรือใช้บริการของบริษัทให้บริการภาคพื้น (Ground Handling) สำหรับสายการบินพีชแอร์ไลน์ที่ผู้ร้องเรียนอ้างถึง มีบริษัท Bangkok Flight Service หรือ BFS เป็นผู้ให้บริการ ซึ่งขณะนี้ ทสภ. อยู่ระหว่างการประสานรายละเอียดกับทางสายการบินและผู้ประกอบการดังกล่าวอย่างเร่งด่วน เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และหากพบการกระทำความผิดก็จะเร่งหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฏหมายต่อไป

         ทสภ.ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ผ่านมา ทสภ.ได้มีการตระหนักถึงการรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการมาโดยตลอด และได้มีการวางมาตรการในการป้องกันการลักทรัพย์สินผู้โดยสารบริเวณสายพานอย่างเข้มงวด อาทิ การควบคุมช่องทางเข้า-ออกของผู้ปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจตราผู้ที่จะเข้าไปปฏิบัติงานไม่ให้มีการนำของที่ไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนตัวออกนอกพื้นที่ การกำหนดชุดเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม การกำหนดให้สายการบินต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสายพานลำเลียงสัมภาระของสายการบินตน การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบสายพานลำเลียงกระเป๋าด้วยกล้องวงจรปิด การจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินตรวจตราพื้นที่คัดแยกกระเป๋าอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวัน ซึ่งเมื่อตรวจพบการกระทำความผิด ทสภ.ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมและดำเนินคดีทุกราย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ ทสภ.จะมีการดำเนินการป้องกันอย่างเข้มงวด แต่อาจยังมีความพยายามที่จะลักลอบกระทำการเช่นนี้ในบางโอกาส ซึ่ง ทสภ.ไม่ได้นิ่งนอนใจ จะได้เร่งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทผู้ประกอบการให้บริการขนถ่ายสัมภาระผู้โดยสารหามาตรการป้องกันที่เข้มงวดยิ่งขึ้นไปอีก เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกต่อไป รวมทั้งในปัจจุบัน ทอท.กำลังพิจารณาการจัดตั้งบริษัทลูกเข้ามาบริหารจัดการดูแลด้านการขนถ่ายกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารรวมทั้งดูแลรักษาความปลอดภัยด้วยตนเอง เพื่อให้สามารถควบคุมและป้องกันดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินของผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

         ท้ายสุดนี้ ทสภ.ต้องขอแสดงความเสียใจและขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว และหากผู้ใช้บริการท่านใดประสบปัญหากรณีกระเป๋า สัมภาระเสียหายหรือทรัพย์สินสูญหาย ทสภ.ขอแนะนำให้ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่สายการบินที่ท่านใช้บริการ ณ บริเวณห้องโถงสายพานรับกระเป๋าผู้โดยสารขาเข้า ซึ่งโดยปกติสายการบินจะจัดเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกตรงสายพานที่มีเที่ยวบินให้บริการอยู่แล้วให้ทราบ เมื่อเจ้าหน้าที่สายการบินรับเรื่องร้องเรียนแล้ว จะต้องเร่งดำเนินการตรวจสอบ หากพบว่ามีกรณีลักขโมยเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่สายการบินจะต้องอำนวยความสะดวกผู้โดยสารโดยการนำไปแจ้งความที่ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งมีสำนักงานย่อย บริเวณชั้น 1 ของอาคารผู้โดยสารฝั่งตะวันออกใกล้กับประตู 3 เพื่อลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานในการติดตาม ตรวจสอบหาผู้กระทำความผิดมาลงโทษต่อไป

_____________________

 
  • Bar & Bed...
    Bar & Bed The special of the beach bar and swimming pool that hit people like a party. Party with a gang of friends. Do not waste time trav...
  • หอศิลป์ยิ้มสู้ : Suvarnabhumi Airport...
    หอศิลป์ยิ้มสู้เกิดขึ้นจากความตั้งใจของ ร,ศ, วิริยะ นามศริพงศ์พันธ์ อาจารย์สอนวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้พิกา่รทางสายตาและศร...
  • The Grand Palace : Suvarnabhumi Airport...
        Probably the most visited and remembered landmark of Thailand, The Grand Palace in Bangkok is where every visitor must pay a...