เปิดพิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

เปิดพิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทน พระองค์ทรงเปิดงาน ๙ ปี พระบารมีปกฟ้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา มหาราชาภูมิพลและทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น.

 

Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn during the representing His Majesty King Bhumibol Adulyadej in Ceremony of Grand Opening 9th Anniversary of the Royal Honorable Suvarnabhumi Airport Grand Opening Ceremony, the 88th Auspicious Celebration of King Bhumibol the Great and the Grand Opening of Suvarnabhumi Airport Museum At Suvarnbhumi Airport, Bang Phli District, Samutprakan Provice On Monday 14th November, 2016, at 7.00 pm.

 

พิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

พิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พระองค์ทรงพระราชทานนามให้แก่ท่าอากาศยานหลักแห่งใหม่ของประเทศไทยว่า “ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” ภายในพื้นที่ ๙๐๐ ตารางเมตรของอาคารพิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รวบรวมเรื่องราวต่างๆ ไว้ ซึ่งประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาของกิจการการบินในประเทศไทย และรายละเอียดในการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็น ท่าอากาศยานขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวอื่นที่น่าสนใจโดยแบ่งเรื่องราวออกเป็น ๙ ห้อง

 

Suvarnabhumi Airport Museum Suvarnabhumi Airport Museum

Suvarnabhumi Airport Museum was built to honor His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s boundless gracious kindness towards Suvarnabhumi Airport. His Majesty gave the Royal title to Thailand’s new major airport “Suvarnabhumi”.The museum measures 900 square meters and combines contents related to the history of aviation business in Thailand with details of Suvarnabhumi Airport construction process. The story is divided into 9 rooms.
 

 

 

 

 Tags : Suvarnabhumi Airport Museum Suvarnabhumi Airport Museum , Suvarnabhumi Airport

  • Bagan...
      Bagan           Bagan is a city in Burma. Formerly the site of the ancient kingdom of Bagan. It ...
  • Flights Kan second style challenge rains...
    Flights Kan second style challenge rains            It's time to say goodbye to summer is very hot. Then step...
  • Hin Dad Hot Spring...
     Hin Dad Hot Spring    Hin Dad Hot Spring Hot springs The famous attractions of Kanchanaburi. It is a popular tourist attraction...