ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพิ่มบริการใหม่ มีรถ Wheelchair ให้ใช้ฟรีตลอด 24 ชม.

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพิ่มบริการใหม่ มีรถ Wheelchair ให้ใช้ฟรีตลอด 24 ชม.

ครั้งที่ 25/2560

วันที่ 12 เมษายน 2560

 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพิ่มบริการใหม่ มีรถ Wheelchair ให้ใช้ฟรีตลอด 24 ชม.

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จัดเตรียมรถ Wheelchair จำนวน 10 คัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารขาออกที่มาใช้บริการ ณ ทสภ. ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้รถ Wheelchair ไปใช้งานในบริเวณอาคารผู้โดยสาร ชานชาลาและถนนหน้าอาคารผู้โดยสาร รวมถึงอาคารจอดรถยนต์ ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ (Public Area) โดยผู้ประสงค์ใช้งานสามารถนำหลักฐานแสดงตน ได้แก่ บัตรประชาชนหรือใบอนุญาตขับขี่ ไปติดต่อขอรับบริการยืมรถ Wheelchair ได้ฟรี ณ จุดบริการที่ประตู 6 ชั้น 4 ตรงข้าม Row K ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และรับหลักฐานแสดงตนคืนได้เมื่อเสร็จจากการใช้งานและนำรถ Wheelchair มาส่งคืน ณ จุดให้บริการดังกล่าว

 

***************************

ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โทร. 0 2132 9031 โทรสาร 0 2132 9019