ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมกับ ‘ขสมก.’ เปิดเส้นทางเดินรถสายใหม่เชื่อม ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามหลวง เริ่มตั้งแต่ 1 มิ.ย. นี้

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมกับ ‘ขสมก.’ เปิดเส้นทางเดินรถสายใหม่เชื่อม ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามหลวง เริ่มตั้งแต่ 1 มิ.ย. นี้

 

ครั้งที่ 38/2560
วันที่ 1 มิถุนายน 2560


ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมกับ ‘ขสมก.’ เปิดเส้นทางเดินรถสายใหม่เชื่อม ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามหลวง เริ่มตั้งแต่ 1 มิ.ย. นี้ 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดให้บริการเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศยูโรทู เส้นทางใหม่สาย S1 จาก ทสภ.ไปถนนข้าวสารและสนามหลวง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 โดยจะให้บริการระหว่างเวลา 06.00 - 20.00 น. อัตราค่าโดยสารเพียงคนละ 60 บาท ตลอดสาย ทั้งนี้ ทสภ.ได้กำหนดจุดขึ้นรถสำหรับผู้ใช้บริการรถโดยสารไว้ ณ บริเวณชานชาลาด้านนอก ชั้น 1 ประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ทสภ.

********************************************************


ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0 2132 9030
โทรสาร 0 2132 9019
  • Da Nang...
      Da Nang           Danang is another important port city of Vietnam. Located on the coast of...
  • The Museum Of Nonthaburi (Nonthaburi)...
        The Museum Of Nonthaburi  (Nonthaburi) The Museum Of Nonthaburi Building wooden green Colonial style archit...
  • Bebpu (Japan)...
     Bebpu (Japan)     Infusion Onsen is a moment of relaxation as possible. The kind who come to Japan will want to...