ทอท.อำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางไปเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ทอท.อำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางไปเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 99 / 2560

ทอท.อำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางไปเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

 

            บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กระทรวงคมนาคม อำนวยความสะดวกประชาชน
ที่จะเดินทางไปเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 19 – 30 ตุลาคม 2560

            นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560
ซึ่งวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นั้น ทอท.
ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกร
ชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ และในโอกาสนี้ ทอท.ได้ร่วมถวายความจงรักภักดีด้วยการอำนวยความสะดวกประชาชน
ที่จะเดินทางไปเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยได้จัดรถรับส่งประชาชนที่จะเข้าร่วมพระราชพิธีฯ
ในเส้นทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) – สนามหลวง (สถานีตำรวจนางเลิ้ง) และท่าอากาศยานดอนเมือง
(ทดม.) - สนามหลวง (หน้าสนามม้านางเลิ้ง) โดยไม่คิดค่าบริการ พร้อมจัดน้ำดื่มบรรจุขวดแจกฟรีสำหรับประชาชนที่เดินทางกับรถบริการทั้งสองเส้นทาง รวมทั้งจัดพื้นที่จอดรถยนต์ ณ ลานจอดรถระยะยาว
(
Long Term Parking) ทสภ.และที่ ทดม.จัดพื้นที่ภายในอาคารจอดรถ 5 ชั้นเฉพาะชั้น 2 – 3 รวมถึงบริเวณ
ลานจอดรถยนต์หน้าอาคารจอดรถ 5 ชั้น และบริเวณหน้าอาคารคลังสินค้า 1, 3 และ 4 ตลอดจนพื้นที่จอดรถ

ณ ฝ่ายสนามบินและอาคาร บริเวณหน้าช่องทางออกกองทัพอากาศ (ฝั่งเจ้เล้ง) โดยไม่คิดค่าบริการ

            นายนิตินัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ ทสภ.ระหว่างวันที่ 19 – 30 ตุลาคม 2560 ได้จัดรถรับส่งประชาชนในเส้นทาง ทสภ. – สนามหลวง (สถานีตำรวจนางเลิ้ง) ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น.ยกเว้นวันที่ 26 ตุลาคม 2560
จะให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 – 06.00 น.ของวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ซึ่งประชาชนสามารถขึ้นรถได้บริเวณชั้น 1 ประตู 8 อาคารผู้โดยสาร และรถจะจอดส่งบริเวณสถานีตำรวจนางเลิ้ง รวมทั้งได้ยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์สำหรับประชาชนที่นำรถไปจอดที่ลานจอดรถระยะยาว (Long Term Parking) โซน C, D และ E ที่สามารถรองรับรถยนต์ได้ประมาณ 2,100 คัน พร้อมจัดรถ Shuttle Bus รับส่งไปยังอาคารผู้โดยสาร สำหรับ ที่ ทดม.จัดรถรับส่งเส้นทาง ทดม. – สนามหลวง (สนามม้านางเลิ้ง) ระหว่างวันที่ 23 – 31 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.ยกเว้นวันที่ 26 ตุลาคม 2560 รถรับส่งจะให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 – 24.00 น.โดยประชาชนสามารถขึ้นรถได้ที่ประตู 15 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 และรถจะจอดส่งที่หน้าสนามม้านางเลิ้ง (ทั้งนี้ ปลายทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับแผนกำหนดการปิดเส้นทางจราจร) นอกจากนั้น ทดม.ได้จัดพื้นที่ภายในอาคาร

จอดรถ 5 ชั้นเฉพาะชั้น 2 – 3 รวมถึงบริเวณลานจอดรถยนต์หน้าอาคารจอดรถ 5 ชั้น และบริเวณหน้าอาคารคลังสินค้า 1, 3 และ 4 ตลอดจนพื้นที่จอดรถ ณ ฝ่ายสนามบินและอาคาร บริเวณหน้าช่องทางออกกองทัพอากาศ (ฝั่งเจ้เล้ง) ซึ่งสามารถรองรับรถยนต์ได้ประมาณ 1,000 คัน สำหรับบริการประชาชนนำรถมาจอดโดยไม่คิดค่าบริการ

นายนิตินัย กล่าวว่า นอกเหนือจากการจัดรถรับส่งประชาชนไปยังบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
และยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์แล้ว  ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ทอท.ได้อำนวยความสะดวกประชาชนที่จะ
เดินทางไปวัดดอนเมืองซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์โดยสามารถนำรถมาจอดในลานจอดรถยนต์
ณ สำนักงานใหญ่ ทอท.โดยไม่คิดค่าบริการ รวมทั้ง ทอท.ยังได้ประดับดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลืองบริเวณ
ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท.อีกด้วย

            นายนิตินัย กล่าวในตอนท้ายว่า คณะกรรมการ ทอท. ผู้บริหาร และพนักงาน ลูกจ้าง ขอน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

 

---------------------------------------------

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์  0 2535 5554, 0 2535 6420

โทรสาร   0 2535 4099

อีเมล : aot_media@airportthai.co.th
  • Bagan...
      Bagan           Bagan is a city in Burma. Formerly the site of the ancient kingdom of Bagan. It ...
  • Lung Sawai Seafood...
    Lung Sawai Seafood - Jom Tien beach (Chon Buri)   Address : Moo 1. Na Jomtien district, Sattahip. Open : 10:00 to 22:00 hrs. ...
  • Traveling back to the secret island with four priv...
    Believe that everyone dreams too. To go to remote islands, warm sand people, lush green trees. Clear water to see under water. The place where you and...