ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดจุดรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดจุดรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 86/2560 วันที่ 22 ตุลาคม 2560

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดจุดรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่าง 25-29 ต.ค.นี้

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยจัดให้มีจุดรับชมการแพร่ภาพสัญญาณการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ บรมศพฯ ทางเครื่องรับโทรทัศน์ภายในอาคารผู้โดยสาร ทั้งในส่วนผู้โดยสาร ขาเข้าและขาออกในระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 เพื่อให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการได้ติดตามรับชมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพฯ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย รวมทั้งเป็นโอกาสดีที่จะได้เผยแพร่ภาพพระราชพิธีตามโบราณราชประเพณี ที่สมพระเกียรติสูงสุดสู่สายตานักท่องเที่ยวต่างชาติด้วย โดยจุดรับชมการถ่ายทอดสดสำหรับผู้โดยสารขาออก ตั้งอยู่ที่ห้องโถงผู้โดยสารขาออก บริเวณ ประตู 2-3,ประตู 5, ประตู 7-8 และจอขนาดใหญ่หลังเคาน์เตอร์เช็คอิน Row D รวมทั้งยังมีการถ่ายทอดสดผ่านเครื่องรับโทรทัศน์ภายในห้องพักคอยก่อนขึ้น เครื่อง (Hold Rom) ทุกห้อง สำหรับในส่วนผู้โดยสารขาเข้า จุดรับชมตั้งอยู่ที่ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 บริเวณทางออก A และตรงพื้นที่พักคอยผู้โดยสารบริเวณประตู 10 นอกจากนี้ ทสภ. ยังได้มีการติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์ตรงบริเวณจุดขึ้นรถรับ-ส่งประชาชนไป ร่วมงานพระราชพิธีฯ บริเวณประตู 8 ชั้น 1 อาคารผู้โดยสาร ให้ผู้ใช้บริการได้รับชมอีกด้วย
*************************************************
ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0 2132 9029 โทรสาร 0 2132 9019