ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดกิจกรรมเทศกาลลอยกระทง 2560 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทย รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยสู่สายตานักท่องเที่ยวต่างชาติ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดกิจกรรมเทศกาลลอยกระทง 2560 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทย รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยสู่สายตานักท่องเที่ยวต่างชาติ

ครั้งที่ 89/2560 
วันที่ 31 ตุลาคม 2560 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดกิจกรรมเทศกาลลอยกระทง 2560 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทย รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยสู่สายตานักท่องเที่ยวต่างชาติ 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เชิญชวนผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ณ ทสภ. ร่วมกิจกรรมเทศกาลลอยกระทงระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 3 - 4 ชั้น 4 โดยกิจกรรมดังกล่าวผู้โดยสารสามารถร่วมประดิษฐ์กระทงและลอยกระทงในชุดไทย ซึ่ง ทสภ. ได้เตรียมเครื่องแต่งกายตามธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยให้ผู้โดยสารได้สวมใส่ อาทิ โจงกระเบน ผ้าสไบ ผ้าถุงและผ้าขาวม้า ฯลฯ และร่วมลอยกระทงบนท่าน้ำจำลอง โดยมีภาพของวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารและแม่น้ำเจ้าพระยามาเป็นฉากหลังอันสวยงาม เพื่อสื่อถึงบรรยากาศเทศกาลและวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทย นอกจากนี้ ทสภ. ยังได้จัดนิทรรศการให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงของไทย พร้อมสาธิตการตกแต่งกระทงและจัดนำกระทงที่ประดิษฐ์อย่างวิจิตรศิลป์สวยงามในรูปแบบต่าง ๆ มาจัดแสดงให้ผู้โดยสารได้ชื่นชม ทั้งนี้ เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้โดยสารและเสริมสร้างภาพลักษณ์และวัฒนธรรมที่ดีให้แก่ประเทศไทยและ ทสภ. อีกทั้ง ยังเป็นการสนับสนุนนโยบายในการเป็นท่าอากาศยานแห่งรอยยิ้ม สมชื่อประเทศไทย..ประเทศแห่งรอยยิ้มอีกด้วย 

******************************************************************
ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0 2132 9030
โทรสาร 0 2132 9019
  • Bagan...
      Bagan           Bagan is a city in Burma. Formerly the site of the ancient kingdom of Bagan. It ...
  • Phra Tamnak Viewpoint...
    Phra Tamnak Viewpoint (Chon Buri)     The most beautiful scenic spots in Pattaya. Overlooking downtown and sunset vi...
  • Phra Pathommachedi (Nakhon Pathom)...
        Phra Pathommachedi  (Nakhon Pathom) Phra Pathommachedi            Despit...