ชายทะเลบางขุนเทียน : Suvarnabhumi Airport

ชายทะเลบางขุนเทียน


เป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่ขนานกับทะเลอ่าวไทย ประกอบด้วยป่าแสม และป่าโกงกาง ตามชายฝั่งเป็นที่อาศัยของนกต่างๆ


 


 

 

ขอบคุณข้อมูลดีดีจาก :   

Booking the best and beautiful hotels in  Bangkok
  Book Hotels now.


Tags : : Suvarnabhumi Airport