วัดชนะสงคราม : Suvarnabhumi Airport

วัดชนะสงคราม

เดิมอยู่กลางทุ่งนาจึงเรียกว่า " วัดกลางนา" สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาททรงสถาปนาขึ้นใหม่ และรัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้เป็นวัดพระสงฆ์ฝ่ายรามัญเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ทหารรามัญในกองทัพของสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท


 


 

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก :   

 

Booking the best and beautiful hotels in  Bangkok
  Book Hotels now.


Tags : : Suvarnabhumi Airport