อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว : Suvarnabhumi Airport

อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประดิษฐานอยู่หน้าสวนลุมพินี ผู้ปั้นคือ ศาสตราจารย์ ศิลป พีระศรี ปั้นหล่อแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2484 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินเปิดอนุสาวรีย์ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2485

  

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก :   

 

Booking the best and beautiful hotels in  Bangkok
  Book Hotels now.


Tags : : Suvarnabhumi Airport

  • Pang Sida National Park...
    Pang Sida National Park “Follow the beauty of the Eastern Forest, Sa Kaeo.”   Pang Sida National Park The famous tourist at...
  • Lanta Pizzeria (Bangkok)...
      Lanta Pizzeria (Bangkok)           Authentic Pizzeria Located near Khao San Road opposite Wat Chana. C...
  • Namtok Phliu National Park...
      Namtok Phliu National Park (Chanthabui) A left turn at Km. 346 on Highway No. 3 is the Namtok Phliu National Park, covering an...
  • Hotels in World