ห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง และห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ในสนามบินสุวรรณภูมิ

化粧室

 

190箇所以上の化粧室を空港内全体に設置してあります(Cotto社のトイレが7部屋、7Wonders。

 

Toilet in Suvarnabhumi
Toilet in Suvarnabhumi

 

Toilet in Suvarnabhumi