จังหวัดชิซุโอกะ เป็นจังหวัดที่สามารถเดินทางไปจากโตเกียวหรือนาโกย่าได้โดยขึ้นรถไฟโตไคโดชินคังเซ็น ราว 1 ชั่วโมงเท่านั้น...

Read More

         เดี๋ยวนี้ใคร ๆ ก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นกัน จนเป็นเรื่องปกติของคนไทยส่วนใหญ่แล้วนะ  หลาย ๆ คนคงทราบและคุ้นเคยกับมารยาทของคนญี่ปุ่นมาบ้าง...

Read More

บนเส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติทาเตยามะ คุโรเบะ อัลไพน์ (Tateyama Kurobe Alpine) ที่ประเทศญี่ปุ่นมีสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่สุด Unseen จนต้องไปเห็นด้วยตาสักครั้ง นั่นก็คือ กำแพงหิมะ (Yuki no Otani)...

Read More

              เกาะโชโดะชิมะ (Shodoshima Island) เป็นเกาะในทะเลเซโตะ (Seto Inland Sea) และอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดคางาวะ (Kagawa) ภูมิอากาศอบอุ่น...

Read More

  One Day Trip : ‘Chill Eat Shopping’ Travel full stop in Tokyo @ Japan If you talk about Japan ... We believe that 'Tokyo' is the first city to...

Read More

One Day Trip in Japan - Sakura Festival @Nagoya

One Day Trip in Japan "Sakura Festival" @Nagoya     What to do in Japan? Watch cherry blossoms? Where is the most beautiful Sakura? Of course, the name of Nagoya City...

Read More

熊本の熊本行きの一日旅行

熊本の熊本行きの一日旅行   日本では、イマジナリウム州のような各省は、その州を強調するために橋で冠をつけた鳥のシンボルです。 熊本県も含めて、今日は行くつもりです。 熊本県の熊本マスコットを目指しています。 今日はツアーで一日を過ごし、熊本を探します。 ^^ Source image :...

Read More

"Omikuji" or "Sikhism"        Time to visit the temples or shrines in Japan. We see a small piece of paper called "Omikuji", or Sikhism that...

Read More

  Want to see Sakura with Fuji volcano in Japan? But what is the cost of accommodation? How much money to save money? We believe that everyone must have been through the savings of...

Read More

        Get acquainted with the Sand Art Museum at the Tottori Sand Dune Art Museum in Tottori, which features sculptures made of sand and is made of sand. 'The only museum...

Read More

“Hanayome noren”        Train to see this special train is in the area of ​​Hokuriku. (West of Hankou Island) with bright red and black color. With gold pattern...

Read More

... Hot springs disperse all over Japan. Japanese people enjoy hot springs since ancient times. To become a part of life. Onsen Hot springs come from the basement, which also includes...

Read More

“Hanayome noren”        Train to see this special train is in the area of ​​Hokuriku. (West of Hankou Island) with bright red and black color. With gold pattern...

Read More

        Get acquainted with the Sand Art Museum at the Tottori Sand Dune Art Museum in Tottori, which features sculptures made of sand and is made of sand. 'The only museum...

Read More

... We recommend the wonderful views created by creative nature. Only available in the winter. " To see only in the winter." Where are you going to see me ?  Diamond dust in...

Read More

 Mitsui Outlet Park Sapporo Kitahiroshima (Japan)     Shopping more of a guarantee that it will meet the brand-name price Mitsui Outlet Park Sapporo Kitahiroshima...

Read More

Tanuki Koji Shopping Arcade (Japan)

 Tanuki Koji Shopping Arcade (Japan)     Happy shoppers at the time of the Tanuki Koji Shopping Arcade at the 3-minute walk from Odori Subway Station is a list of the...

Read More

Sapporo Beer Garden (Japan)

 Sapporo Beer Garden (Japan)     For dinner, have the Sapporo Beer Garden for Coalition Building Rich in classic red brick. Covered with ivy green haze. Which was...

Read More

Sapporo Curb Market (Japan)

 Sapporo Curb Market (Japan)     If one wants to watch a live seafood as well as encourage the eye to Sapporo Curb Market is 100 years older than the 10-minute...

Read More

Sapporo Kaniya (Japan)

 Sapporo Kaniya (Japan)     Another popular diet makes many people decide to Sapporo for this is that it's totally crab crab is really big. But the price is...

Read More