ห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง และห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ในสนามบินสุวรรณภูมิ

Туалет

 

190 туалетов предоставлены для удобства туристов (7 из Сotto и 7 Wonders)

 

Toilet in Suvarnabhumi
Toilet in Suvarnabhumi

 

Toilet in Suvarnabhumi
 

  • พุกาม...
    พุกามเป็นเมืองในประเทศพม่า เคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรโบราณพุกาม เป็นอาณาจักรแห่งแรกในประวัติศาสตร์พม่า ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตมัณฑะเลย์อยู่ห่างประมาณ 145...
  • พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ : Suvarnabhumi Airpor...
    ตั้งอยู่บริเวณหลังพระที่นั่งอนันตสมาคม ในเขตพระราชวังดุสิต เป็นพระที่นั่งที่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง เดิมตั้งอยู่บนเกาะสีชัง สร้างขึ้นในสมัย...
  • ...
    ...