ฺBank in Suvarnabhumi Airport

 
 
 

Банк и Пункт Обмена Валюты

 

ธนาคาร ในสนามบินสุวรรณภูมิ
Банк и Пункт Обмена Валюты

 

 • Банк Касикорн

 Местонахождение

• 2-й этаж здания таможенного бюро аэропорта Суванабхуми

• 3-й этаж здания пассажирского терминала Ворота 3

• 6-й этаж западная сторона.

 


 • Сиамский коммерческий банк

 

ธนาคาร ในสนามบินสุวรรณภูมิ
Банк и Пункт Обмена Валюты

 

 Местонахождение

•  2 этаж открыт ежедневно с 8:30 до 04:30 звонить (+66) 02-135-4539-41

• 3-й этаж Ворота 8 открыт ежедневно с 10:00  до 6:00 вечера звонить (+66) 02-135-4548

• 4-й этаж Ворота 10 открыт ежедневно с 9:00 до 05:00 звонить (+66) 02-135-4550-51

• 6-й этаж с западной стороны ежедневно открыт с 10 :00 до 06:00 (+66) 02-135-4553-55.


 

   Сопутствующие услуги 
 
Currency Exchange

Обмен валют

      Обмен валют   Kaсикорн банк :      этаж B перед входом на станцию Airport Link / пассажирский терминал,  2, 3 и 4 этажи     Сиамский коммерческий...

read more
 
ATM in Airport

Банкомат

  Банкомат Бангкок Банк расположение   месторасположение: 1-й этаж здания пассажирского терминала Ворота 4, 7, 8           Банк Касикорн  месторасположение: этаж B перед входом в Airport Link, 1,...

read more
 
International Money Transfer

Международный денежный перевод

  Международный денежный перевод    Western Union    на почте открыт с понедельника по пятницу с 8:30 до 16:30   звонить (+66) 02-134-4305 / 02-134-4306  место : Исходящий терминал класс 4 Выход...

read more
 • เสียมราฐ (Siem Reap)...
  เสียมราฐ หรือคนท้องถิ่นจะเรียกว่า เสียมเรียบ อยู่ห่างจากกรุงพนมเปญอยู่ 314 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 5 ชั่วโมง ช่วงนี้เสียมราฐเริ่มได้รับ...
 • Santorini Park...
      Santorini Park (Prachuap Khiri Khan)             Santorini Park Chaam ...
 • Обь - Oon Bakery (Прачуапкхирикхан)Кредит по:Креди...
    Обь - Oon Bakery (Прачуапкхирикхан)         Это магазин я просто добавил wongnai но открыт в течение п...