R Burger

R Burger จำหน่ายเบอร์เกอร์เพื่อสุขภาพ

  • Restaurants
  • Terminal FL3
  • เอาใจ คนรักสุขภาพกับร้านนี้เลยค่ะ R Burger จำหน่าย เบอร์เกอร์เพื่อสุขภาพ อาทิ อาร์เบอร์เกอร์ (บันซึสอดไส้หมูพร้อมใบโอบะราดด้วยน้ำซอสเต้าเจี้ยวหัตโจะมิโซะญี่ปุ่น), คุโรซึเบอร์เกอร์