รถรับส่งสุวรรณภูมิ ดอนเมือง Suvarnabhumi Airport - Donmueang

รถรับส่งระหว่างสุวรรณภุมิ – ดอนเมือง

 
 
รถรับส่งสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง 
รถบริการรับ-ส่งผู้โดยสารที่เปลี่ยนถ่ายสายการบิน (Shuttle Bus)
รถเวียนระหว่างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง

(เส้นทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทางด่วนดินแดง - ดอนเมืองโทลล์เวย์ - ท่าอากาศยานดอนเมืองฯ)

ให้บริการทุกวัน (57 เที่ยว/วัน) ตั้งแต่เวลา 05.00 น. - 24.00 น. 
 05.00-08.00 , 11.30-15.00 , 19.30-24.00 น. รถออกทุกๆ 30 นาที
 08.12-11.00 , 16.12-19.00 น. รถออกทุกๆ 12 นาที

 

 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ :  ขึ้นรถที่ชานชาลาอาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 ประตู 3


ชานชาลาอาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 ประตู 3


รถรับส่งสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง
รถรับส่งสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง 

​รถรับส่งสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง
รถรับส่งสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง 

​รถรับส่งสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง
รถรับส่งสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง 

 

 จากท่าอากาศยานดอนเมือง : ขึ้นรถที่ชานชาลาอาคารผู้โดยสารขาเข้า อาคาร 1 ชั้น 1 ประตู 6
 

เอกสารที่จะต้องใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์บริการ :

  บัตรขึ้นเครื่องของเที่ยวบินที่เดินทางมา (Boarding Pass)
  ตั๋วโดยสาร หรือเอกสารยืนยันเที่ยวบินที่จะเดินทางไป
  หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวประชาชน
 

 Call Center 1722 (ศูนย์บริการข้อมูลท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) , 02-535-111 (ศูนย์บริการข้อมูลท่าอากาศยานดอนเมือง)

  

นอกจากนี้ท่านยังสามารถจองระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ  เช่น ตั๋วรถไฟ ตั๋วเรือเฟอร์รี่ ตั๋วรถบัสโดยสาร ตั๋วรถตู้ ตั๋วเครื่องบิน ได้ที่ด้านล่างนี้

 

 
 
 
  • Tara Coffee...
       Tara Coffee   ร้านกาแฟสุดเก๋ ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดราชบุรี บริเวณที่นั่งจะยื่นไปในแม่น้ำแม่กลอง ปูด้วยหญ้าเทียม โ...
  • สวนสนุกดรีมเวิลด์ (ปทุมธานี)...
       สวนสนุกดรีมเวิลด์  (ปทุมธานี) สวนสนุกดรีมเวิลด์ เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 ตั้งอยู่ที่ ก...
  • Tuxedo Magic Treater พัทยา...
     Tuxedo Magic Treater (พัทยา) สุภาพบุรุษชุดดำทำการเสกนกพิราบขาวขึ้นมาจากความว่างเปล่าในหมวกใบน้อย หรือการเสกคนให้ลอยหมุนคว้างกลางอากาศ และ...