ห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง และห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ในสนามบินสุวรรณภูมิ

ห้องน้ำ สนามบินสุวรรณภูมิ

 

ห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง และห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ที่ตั้งอยู่ในสนามบินสุวรรณภูมิ กระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ทั่วสนามบินกว่า 190 แห่ง รองรับทุกความต้องการของผู้โดยสาร

 

ห้องน้ำในสนามบินสุวรรณภูมิ
ห้องน้ำในสนามบินสุวรรณภูมิ

 

ห้องน้ำในสนามบินสุวรรณภูมิ
ห้องน้ำในสนามบินสุวรรณภูมิ

*ห้องน้ำจาก Cotto อีก 7 ห้อง – 7 Wonders