ที่พักผู้โดยสารในสนามบินสุวรรณภูมิ ให้บริการหลังจากผ่านการตรวจหนังสือเดินทาง

ที่นั่งพัก สนามบินสุวรรณภูมิ

 

ที่พักผู้โดยสารในสนามบินสุวรรณภูมิให้บริการหลังจากผ่านการตรวจหนังสือเดินทาง

 

ที่นั่งพัก สนามบินสุวรรณภูมิ
ที่นั่งพัก สนามบินสุวรรณภูมิ

 

ที่นั่งพัก สนามบินสุวรรณภูมิ
ที่นั่งพัก สนามบินสุวรรณภูมิ

 

ที่นั่งพัก สนามบินสุวรรณภูมิ
ที่นั่งพัก สนามบินสุวรรณภูมิ

 

 ที่ตั้ง:

  • บริเวณสะพานเทียบเครื่องบิน C,E,F,G ชั้น3