บริการห่อกระเป๋า สนามบินสุวรรณภูมิ

บริการห่อกระเป๋า สุวรรณภูมิ

บริการห่อกระเป๋า

บริการห่อกระเป๋าที่สนามบินสุวรรณภูมิ ค่าบริการชิ้นละ 150 บาท มีบริการขายกล่องกระดาษ ตามขนาด S,M,L
 

บริการห่อกระเป๋า สุวรรณภูมิ
บริการห่อกระเป๋า สนามบินสุวรรณภูมิ

 

 ที่ตั้ง

  • ชั้น 4 : ใกล้เตาน์เตอร์เช็คอินแถว B
  • ชั้น 4 : ประตู 2,3,6,9 ประตูละ 1 เครื่อง
  • ชั้น 4 : ประตู 4,7,8 ประตูละ 2 เครื่อง