ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, สุวรรณภูมิ, ห้องรับรอง, ห้องรับรองสายการบิน, สายการบิน, เล้านจ์, ประเทศไทย, ท่าอากาศยาน, สนามบิน, ไทย

ห้องรับรองสายการบิน

 

ห้องรับรองสายการบิน

ภายใปประเทศ

• สะพานเทียบเครื่องบิน A ชั้น2
> สายการบิน Thai Airways  โทร. 02-134-5397
> สายการบิน Bangkok Airways (Blue Ribbon) โทร.02-134-3999 กด1

ต่างประเทศ

• สะพานเทียบเครื่องบิน A ชั้น3
> สายการบิน Bangkok Airways (Blue Ribbon) โทร.02-134-3999 กด1
> สายการบิน Singapore Airlines (Silver Kris) โทร.02-134-1103

• สะพานเทียบเครื่องบิน C ชั้น3
> สายการบิน Thai Airways (Royal Silk) โทร. 02-134-5397

• สะพานเทียบเครื่องบิน D ชั้น3