ศูนย์การขนส่งสาธารณะ


ศูนย์ขนส่งสาธารณะ

‘ศูนย์การขนส่งสาธารณะ’ อีกหนึ่งช่องทางของผู้โดยสารที่ต้องการท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ภายในประเทศ เพียงแค่แลนด์ดิ้งลงจากเครื่องบินปุ๊บ ก็สามารถนั่งรถ Shuttle Bus หรือรถเวียนภายในสนามบินมาลงที่นี่ได้ ซึ่งภายในศูนย์การขนส่งสาธารณะมีการเดินทางหลากหลายรูปแบบให้ผู้โดยสารเลือก

 เปิด: 04.00 - 23.00 น.

 

 

รถเวียนรับ-ส่ง ภายในท่าอากาศยาน

>> อ่านรายละเอียด 'รถเวียนรับส่งภายในท่าอากาศยาน' เพิ่มเติม <<

 

รถโดยสารประจำทาง ขสมก. 

>> อ่านรายละเอียด 'รถโดยสารขสมก.' เพิ่มเติม <<

 

รถโดยสารประจำทาง บขส.

>> อ่านรายละเอียด 'รถโดยสารบขส.' เพิ่มเติม <<

 

รถตู้ปรับอากาศ

>> อ่านรายละเอียด 'รถตู้ปรับอากาศ' เพิ่มเติม <<
 

นอกจากนี้ท่านยังสามารถจองระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ  เช่น ตั๋วรถไฟ ตั๋วเรือเฟอร์รี่ ตั๋วรถบัสโดยสาร ตั๋วรถตู้ ตั๋วเครื่องบิน ได้ที่ด้านล่างนี้