ห้องรับรองบุคคลทั่วไป

ห้องรับรองบุคคลทั่วไป (CIP)

มีจำนวน 5 ห้อง รองรับได้ 20-25 ท่าน/ห้อง เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
อัตราค่าบริการ: ท่านละ 500 บาท/2 ชั่วโมง (ราคานี้รวมของว่าง 2 ชนิดเสิร์ฟพร้อมชาหรือกาแฟ / น้ำดื่มฟรี / Wifi ฟรี)
ค่าเช่าห้อง : 5,350 บาท/ห้อง (2 ชม.) เสิร์ฟพร้อมเครื่องดื่ม ชา/กาแฟ น้ำอัดลมหรือน้ำผลไม้

ที่ตั้ง: ชั้น3 อาคารผู้โดยสาร ตะวันตก