ข้อมูลสายการบิน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สนามบินกรุงเทพฯ)

ข้อมูลสายการบิน ข้อมูลการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรองรับมากกว่า 500 สายการบิน ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
Airlines Information There are over 500 international, domestic and dedicated freighter airlines that operate at Suvarnabhumi International Airport.

AIR ITALY POLSKA

AIR ITALY POLSKA

AIR ITALY POLSKA

  • AIR ITALY POLSKA
  • Contact
  • AEI

Airline Description

History

In April 2011 Air Italy Polska rebranded to Air Poland. It was not a part of the Air Italy Group anymore. The last owners were Mariusz Szpikowski and Dariusz Paszke.