ข้อมูลสายการบิน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สนามบินกรุงเทพฯ)

ข้อมูลสายการบิน ข้อมูลการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรองรับมากกว่า 500 สายการบิน ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
Airlines Information There are over 500 international, domestic and dedicated freighter airlines that operate at Suvarnabhumi International Airport.

AEROSVIT AIRLINES

AEROSVIT AIRLINES

AEROSVIT AIRLINES

  • AEROSVIT AIRLINES
  • Contact
  • AEW

Airline Description

History

The airline was established on 25 March 1994, and started operations in April that year with flights from Kyiv to Athens, Larnaca, Tel Aviv, Odesa and Thessaloniki in co-operation with Air Ukraine. October the same year, the carrier started dry-leasing some Boeing 737-200s in connection with the addition of Moscow into the route network.in 1995, new scheduled flights from Kyiv to Almaty, Ashgabad, and Riga were launched, laying the foundations for it to become a transit airline. In 1996, Yekaterinburg, Kharkiv, Lviv, and Simferopol were added to the airline's network. Also in 1996, the airline became a member of the International Air Transport Association (IATA).By 1997 Aerosvit Airlines became a member of IATA Clearing House and purchased its first Boeing 737-200 aircraft. By 1999 Aerosvit had acquired a third Boeing 737-200 aircraft and scheduled flights to Budapest, Sofia and Istanbul were launched.