ข้อมูลสายการบิน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สนามบินกรุงเทพฯ)

ข้อมูลสายการบิน ข้อมูลการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรองรับมากกว่า 500 สายการบิน ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
Airlines Information There are over 500 international, domestic and dedicated freighter airlines that operate at Suvarnabhumi International Airport.

AIR INDIA LTD

AIR INDIA LTD

AIR INDIA LTD

  • AIR INDIA LTD
  • Contact
    02-216-5686 , 02-134-2634 , 02-134-2633-6
  • http://www.airindia.in/
  • AIC

Airline Description

History

Air India was founded in 1932 by Jehangir Ratanji Dadabhoy Tata under that name at that time. "Tata Airlines", which is a subsidiary of the Tata Group, on October 15, 1932 as the date for the first time. Transport by category The city of Karachi to Mumbai. Through the city Ahmedabad Hyderabad. And flown back to the city of Madras (Chennai) through the city Bella Marie. The former military pilot, Air Force, United Kingdom.