ข้อมูลสายการบิน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สนามบินกรุงเทพฯ)

ข้อมูลสายการบิน ข้อมูลการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรองรับมากกว่า 500 สายการบิน ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
Airlines Information There are over 500 international, domestic and dedicated freighter airlines that operate at Suvarnabhumi International Airport.

AIR JAMAICA

AIR JAMAICA

AIR JAMAICA

  • AIR JAMAICA
  • Contact
  • AJM

Airline Description

History

According to R.E.G. Davies in his Airlines of Latin America Since 1919, the first incarnation of Air Jamaica was founded on August 27, 1963 after the government of Jamaica decided not to invest in British West Indian Airways (BWIA). Dubbed Jamaica Air Service Ltd., its shareholders were the government of Jamaica (51 percent), BOAC in association with the Cunard Line (33 percent), and BWIA (16 percent). BWIA employees in Jamaica were transferred to the new airline. Service to Miami and New York began on May 1, 1966