ข้อมูลสายการบิน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สนามบินกรุงเทพฯ)

ข้อมูลสายการบิน ข้อมูลการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรองรับมากกว่า 500 สายการบิน ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
Airlines Information There are over 500 international, domestic and dedicated freighter airlines that operate at Suvarnabhumi International Airport.

AIR DJIBOUTI

AIR DJIBOUTI

AIR DJIBOUTI

  • AIR DJIBOUTI
  • Contact
  • DJU

Airline Description

History

Air Djibouti was established in April 1963. Scheduled operations commenced in April of the following year, with a fleet of Bristol 170, De Havilland Dragon Rapide and Beechcraft Model 18 aircraft.In 1970, the airline was taken over by the Air France subsidiary Air Somali, which was founded in 1962. Both airlines merged in 1971.The newly independent Republic of Djibouti participated in 1977 with a 62.5% share in the company. The state later acquired a 90% stake in the carrier when in early 1981 it bought additional shares of Air France.