ติดตามสัมภาระสูญหาย


 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีบริการติดตามสัมภาระสูญหายที่เกิดขึ้นภายในสนามบิน โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการท่านตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

บริการติดตามสัมภาระสูญหายภายในสนามบิน

        ให้บริการผู้โดยสารที่หลงลืมทรัพย์สิน หรือทรัพย์สินสูญหายภายในท่าอากาศยาน

ที่ตั้ง:

  • เคาน์เตอร์บริการติดตามสัมภาระ ชั้น 4 ห้องโถงผู้โดยสารขาออก บริเวณระหว่างประตู 5 - 6 

ติดต่อ:

  • โทร. 02-132-1880, 02-132-1890
  •  อีเมล: baggage.services@airportthai.co.th

 


บริการติดตามสัมภาระสูญหาย ณ บริเวณสายพานรับกระเป๋า

           สำหรับผู้โดยสารที่สัมภาระสูญหายบริเวณสายพาน / จุดรับกระเป๋า ผู้โดยสารสามารถติดต่อกับสายการบินที่ท่านใช้บริการ บริเวณชั้น 2