การลงทุนในพื้นที่เพื่อการพัฒนา

 
     ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขนาดใหญ่ โดยมีพื้นที่รองรับการจัดงานตั้งแต่ 50,000 ตารางเมตรขึ้นไป
     ศูนย์แสดงสินค้าและการส่งออกระหว่างประเทศ
     อาคารสำนักงานสำหรับรองรับธุรกิจด้านท่าอากาศยานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและบริษัทต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรม
        บริเวณใกล้เคียง
     ศูนย์แสดงสินค้าของชุมชน
     แหล่งบันเทิงครบวงจรที่ตั้งรวมอยู่กับศูนย์การค้าระดับชุมชน ให้บริการทั้งโรงภาพยนต์ สถานบันเทิง และโรงละคร
     โรงแรมระดับ 3-5 ดาว เพื่อรองรับ ลูกเรือ นักท่องเที่ยว นักธุรกิจ รวมทั้งการจัดประชุมสัมมนา และการแสดงสินค้าต่าง ๆ
     โรงพยาบาลครบวงจร ขนาด 150 – 200 เตียง