พื้นที่พักคอยสำหรับผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง

 

 

       ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 3 อาคารเทียบเครื่องบิน B และ D (ฝั่งทิศตะวันตก) มีเก้าอี้บุนวมปรับเอนนอนได้สำหรับผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง เพื่อให้ผู้โดยสารได้พักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถระหว่างรอขึ้นเครื่อง และมีโทรทัศน์ให้ติดตามข่าวสารและรายการสาระบันเทิงต่าง ๆ

 


cr.http://chuongnguyen119.blogspot.com/

 


cr.http://chuongnguyen119.blogspot.com/