ห้องละหมาดสำหรับชาวมุสลิม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

ห้องละหมาด สนามบินสุวรรณภูมิ

 
 
ห้องละหมาดสำหรับชาวมุสลิม

 
ห้องละหมาด สนามบินสุวรรณภูมิ
ห้องละหมาดสำหรับชาวมุสลิม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

 
ห้องละหมาด สนามบินสุวรรณภูมิ
ห้องละหมาดสำหรับชาวมุสลิม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

 
ห้องละหมาด สุวรรณภูมิ
ห้องละหมาดสำหรับชาวมุสลิม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
 
 
 ที่ตั้ง ห้องละหมาด ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
 
  • อาคารผู้โดยสารชั้น 3
  • ด้านใน Transit ชั้น 3
  • บริเวณสะพานเทียบเครื่องบิน E