ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีจุดบริการ ATM ในทุกพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย 5 ธนาคาร

 

ATM ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ

ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีจุดบริการ ATM ในทุกพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย 5 ธนาคาร ได้แก่  ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย

 

  • ธนาคารกรุงเทพ

  ที่ตั้ง:

อาคารผู้โดยสารชั้น1 ประตู 4

- อาคารผู้โดยสารชั้น1 ประตู 7

- อาคารผู้โดยสารชั้น1 ประตู 8

 

 

ATM ในสนามบินสุวรรณภูมิ
ATM ในสนามบินสุวรรณภูมิ

 

  • ธนาคารกสิกรไทย

 ที่ตั้ง:

- ชั้น B ด้านหน้าทางเข้าสถานี Airport Link

- อาคารผู้โดยสารชั้น 1

- อาคารผู้โดยสารชั้น 2

- อาคารผู้โดยสารชั้น 3

- อาคารผู้โดยสารชั้น 4

 

  • ธนาคารไทยพาณิชย์

 ที่ตั้ง:

- ชั้นB ตรงกลางของชั้น

- ชั้นB ตรงข้ามกับสถานี Airport Link

- อาคารผู้โดยสารชั้น 1

- อาคารผู้โดยสารชั้น 2

- อาคารผู้โดยสารชั้น 3

- อาคารผู้โดยสารชั้น 4

*หมายเหตุ ชั้น 4 ด้านใน Transit เบิกได้เฉพาะเงินสกุล us   ต่ำสุดกดได้ 50 us   สูงสุดกดได้ 500us/วัน/บัตร

 

  • ธนาคารกรุงไทย

 ที่ตั้ง:

- อาคารผู้โดยสารชั้น 1 ประตู 4

- อาคารผู้โดยสารชั้น 1 ประตู 7

- อาคารผู้โดยสารชั้น 1 ประตู 8

 

  • ธนาคารทหารไทย

 ที่ตั้ง:

- บริเวณอาคารผู้โดยสารชั้น 1 ประตู 3

- บริเวณอาคารผู้โดยสารชั้น 1 ประตู 8


   บริการที่เกี่ยวข้อง  
 
Bank in Suvarnabhumi

ธนาคาร สนามบินสุวรรณภูมิ

      ธนาคาร สนามบินสุวรรณภูมิ   ธนาคารในสนามบินสุวรรณภูมิ   ธนาคารกสิกรไทย  ที่ตั้ง: - ชั้น 2 อาคารสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้า ท่าอากาศสุวรรณภูมิ - ชั้น 3 บริเวณอาคารผู้โดยสาร ประตู 3 - ชั้น 6...

read more
 
Currency Exchange

แลกเปลี่ยนเงินตรา สนามบินสุวรรณภูมิ

      แลกเปลี่ยนเงินตรา สนามบินสุวรรณภูมิ   แลกเปลี่ยนเงินตรา ธนาคารกสิกรไทย ในสนามบินสุวรรณภูมิ แลกเปลี่ยนเงินตรา ธนาคารกสิกรไทย    ที่ตั้ง: • ชั้น B บริเวณด้านหน้าทางเข้าสถานีแอร์พอร์ติงค์ •...

read more
 
International Money Transfer

บริการโอนเงินระหว่างประเทศ

    ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีการให้บริการทางด้านการโอนเงินระหว่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 2 หน่วยงาน ได้แก่ Western Union และ Money Gram    Western Union ที่ทำการไปรษณีย์  เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์...

read more