ร้านอินเตอร์เน็ต

ร้านอินเตอร์เน็ต (CAT Telecom)

          ภายในสนามบินสุวรรณภูมิมีบริการร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ของ CAT Telecom ไว้คอยบริการท่านตลอด 24 ชั่วโมงไว้ทั้งหมด 2 จุด
 

 

โดยจำหน่ายบัตร อินเตอร์เน็ต

                100 บาท : 20 นาที

                200 บาท : 40 นาที

                300 บาท : 100 นาที

ที่ตั้ง :

  • อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ประตู 10 หลังเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสาร (แถว W)
  • สะพานเทียบเครื่องบิน G ชั้น 2