จุดบริการชาร์จแบตเตอรี่ในสนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ในจุดต่างๆ ทั่วอาคารผู้โดยสารทั้งหมด 162 เครื่อง

จุดบริการชาร์จแบตเตอรี่ สุวรรณภูมิ

 

จุดบริการชาร์จแบตเตอรี่

 

จุดบริการชาร์จแบตเตอรี่ สุวรรณภูมิจุดบริการชาร์จแบตเตอรี่ สุวรรณภูมิ
จุดบริการชาร์จแบตเตอรี่ สนามบินสุวรรณภูมิ


 

จุดบริการชาร์จแบตเตอรี่ สุวรรณภูมิ
จุดบริการชาร์จแบตเตอรี่ สนามบินสุวรรณภูมิ

 

 ที่ตั้ง:

ตั้งอยู่ในจุดต่างๆ ทั่วอาคารผู้โดยสารทั้งหมด 162 เครื่อง