สนามบินสุวรรณภูมิมอบรางวัล ผู้โชคดีร่วมสนุกกิจกรรม วันที่ 13 ก.ค.59

  วันที่ 13 ก.ค.59 เวลา 11.00 น. นางฉฎาณิศา ชำนาญเวช รสภ.ปก.2 มอบรางวัลให้แก่ คุณกรวีณา มุขมา ที่ได้รับรางวัลจากการร่วมสนุกในกิจกรรมร่วมถ่ายภาพ ณ The Magical Happiness Photo Booth แล้วโพสต์ลงอินสตาแกรม...


อ่านต่อที่นี่
สนามบินสุวรรณภูมิมอบรางวัล ผู้โชคดีร่วมสนุกกิจกรรม

วันนี้ (27 ก.ค.59) เวลา 11.00 น. นายนพปฎล มงคลสินธุ์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายสนับสนุนธุรกิจ(รสภ.สธ.) มอบรางวัลให้แก่ คุณอรอุมา เหล่าเขตกิจ ที่ได้รับรางวัลจากการร่วมสนุกในกิจกรรมร่วมถ่ายภาพ ณ The Magical Happiness Photo Booth...


อ่านต่อที่นี่
The Magical Happiness Photo Booth at Suvarnabhumi Airport

The Magical Happiness Photo Booth at Suvarnabhumi Airport

    กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม The Magical Happiness Photo Booth at Suvarnabhumi Airport ถ่ายรูปที่ The Magical Happiness Photo Booth บริเวณชัน 4 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือ ถ่ายรูปของท่านที่ สนามบินสุวรรณภูมิ...


อ่านต่อที่นี่
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ครบรอบ 7 ปี การดำเนินงาน

7 ปีของการดำเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 7 ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับการรับรองคุณภาพการบริการและมาตรฐานของท่าอากาศยานในอันดับโลก จาก ACI และ SKYTRAX และอีกหลายสถาบันด้านการบิน รวมถึงเป็นสถานที่ที่ถูกแชร์ภาพในโซเชียล เน็ทเวิร์คมากที่สุดในโลก...


อ่านต่อที่นี่
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจัดกิจกรรมเชิญชวนผู้โดยสารถ่ายภาพประทับใจบน Photo Screen แล้วแบ่งปันในโซเชียลเน็ตเวิร์ค

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์การให้บริการในอาคารผู้โดยสาร หรือ Suvarnabhumi Airport Smile Land of AEC ตั้งบูธถ่ายภาพจำนวน 8 จุด...


อ่านต่อที่นี่
โครงการเปิดศาลแขวงสมุทรปราการ สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 คณะกรรมการ ทอท.อนุมัติในหลักการให้ ทอท.จัดตั้งศาลแขวงสมุทรปราการ สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...


อ่านต่อที่นี่
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดกิจกรรม Suvarnabhumi Smile Land of AEC

     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดกิจกรรม Suvarnabhumi Smile Land of AEC จัดบูธสำหรับถ่ายภาพจำนวน 8 จุด ภายในอาคารเทียบเครื่องบิน ผู้โดยสารในประเทศและระหว่างประเทศ...


อ่านต่อที่นี่
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม “ อาภรณ์งามวิไล เทิดไท้องค์ราชินี ”

     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม “ อาภรณ์งามวิไล เทิดไท้องค์ราชินี ” โดยการจัดกิจกรรมนิทรรศการเกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยมและจัดซุ้ม (Booth) สำหรับการสาธิต...


อ่านต่อที่นี่
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม “ ศาสตร์สัมผัสแห่งไทย ผ่อนคลายไม่รู้ลืม ”

       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม “ ศาสตร์สัมผัสแห่งไทย ผ่อนคลายไม่รู้ลืม ” โดยการจัดกิจกรรมนิทรรศการเดี่ยวกับการนวดแบบไทยและจัดซุ้ม (Booth) สำหรับการสาธิต...


อ่านต่อที่นี่
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ “ รสดีแบบไทย ตรึงใจผู้มาเยือน “

       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ “ รสดีแบบไทย ตรึงใจผู้มาเยือน “ ภายในเดือน มิถุนายน 2556 บริเวณอาคารเทียบเครื่องบินดี ฝั่งทิศตะวันออกและฝั่งทิศตะวันตก...


อ่านต่อที่นี่
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์เกี่ยวกับดนตรีไทย

       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์เกี่ยวกับดนตรีไทย ประจำเดือน พฤษภาคม 2556บริเวณอาคารเทียบเครื่องบินดี ฝั่งทิศตะวันออกและฝั่งทิศตะวันตก ระหว่างวันที่ 12 – 31 พฤษภาคม...


อ่านต่อที่นี่
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ 2556

       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ เทศกาลสงกรานต์ ภายในอาคารผู้โดยสาร บริเวณชั้น 4 และชั้น 2 บริเวณห้องโถงรับกระเป๋าภายในประเทศ และระหว่างประเทศ...


อ่านต่อที่นี่
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมเทศกาลตรุษจีน2556

       เพื่อเฉลิมฉลอง และอำนวยพร แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในช่วงเทศกาล ดังกล่าว ภายในอาคารผู้โดยสาร บริเวณชั้น 4 และชั้น 2 บริเวณห้องโถงรับกระเป๋าภายในประเทศ...


อ่านต่อที่นี่