คำแนะนำผู้โดยสาร คำแนะนำผู้โดยสารขาเข้า คำแนะนำผู้โดยสารขาออก ขั้นตอนผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก-เปลี่ยนเครื่อง

Service @ Airport

 • 240x160

  ข้อมูลด้านความปลอดภัย

  เพื่อความสะดวกต่อท่านผู้โดยสารในการเข้ารับการตรวจค้นก่อนขึ้นเครื่องบิน ขอแนะนำท่าน ดังนี้...

  อ่านต่อ
 • 240x160

  พิธีการศุลกากร

  กฎหมายและระเบียบพิธีการศุลกากรที่ผู้เดินทางเข้า-ออกประเทศไทย ผ่านทางท่าอากาศยาน ระหว่างประเทศ...

  อ่านต่อ
 • 240x160

  บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

  ผู้โดยสารที่มีความประสงค์ขอภาษีมุลค่าเพิ่ม ท่านสามารถติดต่อได้ ณ จุดบริการ ภายในท่าอากาศยาน...

  อ่านต่อ
 • 240x160

  ระบบเช็คอินด้วยตนเองอัตโนมัติ

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้จัดให้มีระบบเช็คอินด้วยตนเองอัติโนมัติ (Auto Check-in System) หรือระบบ CUSS...

  อ่านต่อ

Samutprakarn

H : 31 C L : 20 C
Sat Sun Mon Tue Wed Thu

30 c

24 c

31 c

21 c

31 c

22 c

31 c

23 c

30 c

23 c

30 c

23 c

Do you know?